Brede School

De school is zo ontworpen dat het uitnodigend is om er te leren, te spelen, te sporten en te ontmoeten. In de school zijn organisaties voor voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, dagopvang, onderwijs, opvang tussen de middag en buitenschools en culturele, educatieve en sportieve activiteiten na schooltijd-organisaties onder één dak gebracht. Hierdoor is een geïntegreerd kindcentrum voor de wijk ontstaan, waar kinderen en ouders terecht kunnen.

 

Opdrachtgever:  Woongroep Marenland
Plaats:  Appingedam 
BVO:  6.000 m2

 

Onderhoudswerkzaamheden:

  • Luchtbehandeling en ventilatie
  • Verwarming
  • Koeling
  • Elektrische installaties
  • Verlichting/noodverlichting
  • Meet- en regeltechniek
  • Brandblusmiddelen
  • Zonweringinstallatie
  • Sanitaire installaties