Tijd voor actie: maak uw koelinstallatie R22 proof!


Zoals bij velen bekend is het vanaf 1 januari 2015 verboden om nog gebruik te maken van het gas R22 voor welk doeleinde dan ook. Wanneer het gas R22 vrijkomt in de lucht, tast het de ozonlaag aan. Dit heeft de Europese Unie doen besluiten het gebruik in z'n geheel te verbieden. Dit betekent dus ook dat er na 1 januari 2015 geen reparaties aan R22-systemen mogen worden uitgevoerd.

Wat houdt dit nu in voor u als gebruiker?
Stel, u maakt nog gebruik van een R22-systeem en deze houdt er van de één op andere dag mee op. Er dient een component te worden vervangen, echter gaat dit gepaard met gas bijvullen, wat niet meer mag. Gevolg: een onbruikbaar systeem. dat niet direct à la minuut te repareren of te vervangen is.

Handel daarom snel, en wacht niet tot uw R22-systeem het begeeft. Voorkom dat u voor een langere periode uw systeem niet kunt gebruiken. En vergeet niet, denk aan het milieu. Iedere vorm van lekkage tast de ozonlaag aan.

Wij kunnen u adviseren op het gebied van retrofitten: in sommige gevallen bestaat er namelijk de mogelijkheid om het koudemiddel R22 te vervangen voor een (voorlopig) blijvend koudemiddel. Echter dient er eerst gekeken te worden naar het best toepasbare koudemiddel voor het desbetreffende systeem, wat voor gevolgen dit heeft, en welke aanpassingen er plaats moeten vinden om dit toe te kunnen passen.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over de vervanging van uw huidige R22-systeem voor een geheel nieuwe installatie die ontworpen is om met HFK's (fluorkoolwaterstof) of met natuurlijke koudemiddelen te werken. Deze nieuwe installaties werken met de nieuwste technologieën, wat gunstig is voor het energieverbruik.

Wilt u meer informatie, of uitgebreid advies over uw R22-systeem? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via telefoonnummer 088 - 220 55 55 of via e-mailadres info@toptechnischbeheer.nl 

*Hoe weet ik of mijn koelsysteem op R22 werkt? U vindt de details van uw toestel op het kenplaatje van de buitenunit, of in de handleiding. Niet vindbaar? Schroom niet om onze hulp te vragen!

donderdag 30 juli 2015