Corona: REHVA aanbevelingen voor uw klimaatinstallatie

Het internationale instituut Rehva (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) heeft een publicatie beschikbaar gesteld over welke maatregelen er genomen kunnen worden bij klimaatinstallaties/systemen in gebouwen. In deze publicatie staan een aantal aanbevelingen welke voortgekomen zijn uit eerdere onderzoeken naar het SARS virus met als doel besmetting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken.

Luchtbehandeling en ventilatie
Het verhogen van de ventilatiehoeveelheid draagt in het algemeen bij tot het versneld afvoeren van lucht met virusdeeltjes. De volgende praktische aanbevelingen kunnen we daarom hanteren om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren:

Gebouwen met klimaatinstallaties:

 • Verhoog de luchttoe- en afvoer van de gebouwventilatie
 • Verleng de bedrijfstijden van de luchtbehandelingssystemen/gebouwventilatiesystemen
 • Schakel het luchtbehandelingssysteem/ventilatiesysteem niet uit: blijf ventileren met lagere luchthoeveelheden, dit draagt bij aan het versneld afvoeren van virusdeeltjes
 • Verspreid medewerkers: grotere oppervlaktes of meerdere ruimtes
 • Laat de afvoerventilatie van de toiletgroepen 24/7 aan staan. Dit houdt de onderdruk in de toiletgroep in stand
 • Gebouwen met mechanische ventilatie kunnen extra ventileren door de ramen open te zetten.
 • Meer ventileren door het openen van ramen, ook als dit eventueel comfortklachten geeft, ter bevordering van de natuurlijke ventilatie
 • Extra ventileren door de ramen open te zetten alvorens u een ruimte gaat betreden waar eerst andere personen hebben gezeten
 • Vermijd het openen van ramen in het toilet, mits er op andere wijze geventileerd kan worden (denk hierbij aan ventilatieschachten of mechanische afzuiging)

Gebouwen met natuurlijke ventilatie 
Als het toiletraam de enige mogelijkheid is tot ventileren, open dan ook ramen in de andere nabij gelegen ruimtes om zo het doortochten te bevorderen.

Luchtbevochtiging

 • Aanpassingen in de instellingen van een eventuele luchtbevochtiging van de klimaatinstallaties is niet nodig. Wij adviseren u om deze eventuele luchtbevochtiging uit te zetten om verspreiding te voorkomen, in deze tijd van het jaar is bevochtiging niet nodig.

Warmteterugwinning

 • Warmtewiel-wisselaars dienen gedurende de virusperiode uitgeschakeld te worden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de virusdeeltjes uit de afvoerlucht weer in het gebouw terecht komen via de warmte terugwin-installatie
 • Vermijd luchtlekkage van de afvoerzijde naar de toevoerzijde binnen de warmte terugwinsecties van de luchtbehandelingsinstallaties. U kunt eventueel aanvullende maatregelen treffen door tijdelijk een luchtklep extra af te dichten
 • Voeg geen retourlucht toe aan de verse buitenlucht: dit doet u door de retourlucht via de recirculatiesectie af te sluiten.

Ventilatorconvectoren

 • Schakel de ventilatorconvectoren zo veel als mogelijk uit om onnodige luchtrecirculatie te vermijden.

Luchtfilters

 • De luchtfilters in de luchtbehandelingssystemen hoeven niet eerder te worden vervangen en ook niet vervangen te worden door andere type filters. TOP Technisch Beheer kan eventueel een extra controle van vervuiling op de filters uitvoeren als extra service.

Sanitair

 • Wij adviseren u om het toilet met gesloten deksel door te spoelen om het ontstaan van kleine waterdruppeltjes in de lucht te verminderen
 • Het is met het oog op de gezondheid altijd goed om te controleren of de sifons voldoende gevuld zijn.

Een aantal aanbevelingen kunt u zelf uitvoeren, wij adviseren u dan ook om dit te doen. Uiteraard helpt TOP Technisch Beheer u graag om ook de andere genoemde adviezen te realiseren. Wij zijn bekend met uw pand en bijbehorende klimaatinstallatie, dus helpen u graag om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te minimaliseren.

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 2200 5555 of via e-mailadres info@toptechnischbeheer.nl

Bronnen:
https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance
https://www.technieknederland.nl

woensdag 22 april 2020