Energiemanagement

Energiemanagement: de vormen van energie in uw gebouwen afstemmen op de behoeften en wensen van medewerkers en gebruiksdoelen. Het beheersbaar maken van uw energiestromen- en kosten. Het beheersbaar maken van gasverbruik, elektriciteitsverbruik en waterverbruik. Beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen door toepassing van alternatieven, zoals zonne-energie, opslag in bodemlagen en windenergie.

U kunt energiemanagement een integraal onderdeel laten zijn van uw onderneming. TOP Technisch Beheer kan u hier bij helpen en adviseren:

Klimaatklachten
'Het is te warm...', 'Het is te koud...' 'Ik heb last van tocht...' Zijn dit veel voorkomende klachten die u hoort van uw medewerkers? Of valt uw energierekening hoger uit dan u eigenlijk had verwacht? Al deze punten hangen samen met het binnenmilieu. Dit binnenmilieu hangt vervolgens weer samen met de bouwkundige situatie van het gebouw, het gebruik ervan, de verwachtingen van de gebruikers en natuurlijk de klimaatinstallatie. Veel van de problemen vinden hun oorzaak in het niet optimaal functioneren van de techniek, zoals de klimaatinstallatie. Door de techniek optimaal af te stemmen op het gebouw en het gebruik, is een duurzaam, vriendelijk en comfortabel gebouw te realiseren, Een gebouw met minder klimaatklachten, een hogere arbeidsproductiviteit en een lager energieverbruik. 

Duurzaam Beheer en Onderhoud
Technisch Beheer en Onderhoud (TB&O) van gebouwen is een methode die zich voornamelijk richt op het beheer en onderhoud rondom de klimaatinstallatie in gebouwen. Uit onderzoek is gebleken dat de klimaatinstallaties in meer dan 70% van de gebouwen in Nederland niet functioneren zoals beoogd en 90% van de klachten van gebruikers over het binnenklimaat zijn, gerelateerd aan de klimaatinstallatie. Daarnaast blijkt het energieverbruik van klimaatinstallaties vaak hoger dan benodigd: gemiddeld genomen is een energiebesparing van 30% mogelijk. Met TB&O verbetert het beheer en onderhoud van gebouwen. 

Klimaatscan/Plan van Aanpak/Verbeterslag
Met behulp van een Klimaatscan maakt TOP Technisch Beheer een inventarisatie van de huidige situatie, zodat er een duidelijk beeld gevormd kan worden voor een (eventuele) vervolgaanpak om tot verbeteringen en een duurzaam beheerd en onderhouden gebouw te komen. 
Bij de ontwikkeling van het Plan van Aanpak wordt er onderzoek gedaan naar de diverse varianten van verbetermaatregelen. Het doel hiervan is om met de beschikbare middelen binnen de mogelijkheden van de techniek en gebouw een zo hoog mogelijke prestatieverbetering te realiseren. De beste optie wordt uitgewerkt in het Plan van Aanpak.
Vervolgens wordt er gewerkt aan de Verbeterslag: doelstelling hierbij is om overzicht en grip te krijgen op de prestaties om deze vervolgens te kunnen borgen. 

Doelstellingen
Het doel van Technisch Beheer en Onderhoud is tevreden gebruikers in gebouwen. Daarnaast streeft deze methode naar een optimale energie-efficiëntie van installaties en de processen die daarin plaatsvinden. Alleen een goed werkende klimaatinstallatie is hiervoor niet voldoende. Ook andere aspecten, het gebruik (interne warmlasten) en de verwachtingen van de gebruikers zijn van invloed op de ervaring. Om de doelstellingen op het gebied van comfort en energie-efficiëntie te kunnen realiseren, moet het facilitair management 'grip' hebben op de mogelijkheden en prestaties van een gebouw en de installaties. 

Zoals u leest, komen er nogal wat zaken kijken bij het realiseren van een goed klimaat. Bovenstaande tekst is nog maar een greep uit de vele aspecten die wij als TOP Technisch Beheer toepassen om een optimaal klimaat te realiseren. 

Installatiebeheer op afstand
Naast dat TOP Technisch Beheer ter plaatse veel voor uw klimaatinstallatie kan betekenen, kunnen zij dit ook op afstand. Onze techniekers kunnen op afstand bekijken of bepaalde waarden worden overschreden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid of stroomsterkte. Op deze manier kunnen wij voor u in de gaten houden of een deel van uw installatie niet goed functioneert, of verkeerd staat afgesteld. TOP Technisch Beheer kan veel problemen voor u op afstand oplossen, vaak voordat u zelf de negatieve gevolgen ondervindt, of dat er direct een technieker ter plaatse moet komen voor een storingsanalyse. Maar, we kunnen nog meer op afstand:

Monitoring
Behalve voor het voorkomen van storingen, kunt u het door ons op afstand laten monitoren van uw installaties ook gebruiken voor:

  • Alarmbeheer;
  • Registreren en bewaken van trends;
  • Energiebeheer: het registreren van gas-, water- en elektriciteitsverbruik;
  • Bediening op afstand.

Met het Monitoringscontract van TOP Technisch Beheer heeft u uw klimaatinstallatie zorgeloos onder controle. Neem vrijblijvend contact met ons op om u te laten informeren over alle mogelijkheden op het gebied van Energiemanagement, de Klimaatscan, Installatiebeheer op afstand en Monitoring.